Gå videre til innhold
LA FRAM RESULTAT FOR 2023: Administrerende direktør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping AS
LA FRAM RESULTAT FOR 2023: Administrerende direktør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping AS

Pressemelding -

Norsk Tippings årsresultat godkjent

Norsk Tippings overskudd for 2023 endte på 7 087 millioner kroner. Det er klart, etter at generalforsamlingen godkjente selskapets regnskap og årsberetning tirsdag.

Overskuddet fordeles av Kultur- og likestillingsdepartementet i henhold til fordelingsnøkkelen fastsatt i pengespilloven. Det gir følgende fordeling (tall i mill. kr.):

År

2023

2022

Tippenøkkelen*

6 215

5 734

Grasrotandelen

794

770

Bingoentrepr. overskuddsformål

42

45

Tiltak mot spilleavhengighet

35

33

Sum overføringer

7 087

6 582

* Fordeles til helseformål, idrett, kultur og til humanitære og samfunnsnyttige formål.

Selskapets nettoomsetning økte med 3,1 prosent i fjor, fra 8 989 mill. kroner til 9 270 mill. kroner, mens overskuddet til utbetaling økte med 7,6 prosent. Overskuddet er et resultat av effektiv drift, og at vi lykkes med å styre mer av spilleaktiviteten i Norge til det regulerte tilbudet. Nesten 2,2 millioner personer spilte hos Norsk Tipping i 2023, flere enn noen gang.

– Fjoråret var et tidsskille for regulering av pengespill i Norge, og dermed også for Norsk Tipping. Med hjelp av den nye pengespilloven som trådte i kraft 1. januar 2023 og vårt brede spilltilbud, lykkes vi med å styre en stadig større andel av spillingen til de lovlige aktørene. Det er viktig for arbeidet med å forebygge pengespillproblemer, sier adm. dir. Tonje Sagstuen.

Hun er tydelig på at det er andre hensyn enn økonomisk inntjening som er styrende for selskapet.

– Det er hyggelig for de samfunnsnyttige formålene at overskuddet har holdt følge med prisutviklingen. Det kan likevel ikke være tvil om at det er den forebyggende rollen som er vår viktigste funksjon. Befolkningsundersøkelsen fra i fjor ga lovende resultater, med kraftig reduksjon av antall personer med spilleproblemer. Samtidig ser vi at mange har en mer sårbar økonomi nå enn bare for et år siden. Det kan senke terskelen for når forbruk av pengespill kan bli et problem, og det er vi på vakt overfor, sier Sagstuen.

Les Norsk Tippings års- og bærekraftrapport her.

Related links

Emner

Kategorier


Norsk Tipping er et statlig selskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet.

Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å forebygge problemer som kan følge av pengespill, gjennom å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud.

Hele overskuddet går til samfunnsnyttige formål - cirka 200 milliarder kroner (prisjustert) siden 1948.

Vi gir drømmen en sjanse!

Kontakter

Roar Jødahl

Roar Jødahl

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Generelle spørsmål. 97 07 14 04
Anne Marit Sletten

Anne Marit Sletten

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver Generelle spørsmål. 951 85 708

Vi gir drømmen en sjanse!

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Selskapet har enerett på en rekke pengespill i Norge.
Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud og forebygge problemer som kan følge av pengespill. Overskuddet som skapes går til samfunnsnyttige formål.

Spillene skaper spenning og moro i hverdagen til tusenvis av nordmenn, enten drømmen er å bli rik eller bare å krydre fotballkampen med en beskjeden innsats på favorittlaget.
Hvert år kommer spillemidlene norsk idrett, kultur og frivillige, humanitære organisasjoner over hele landet til gode.
Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med cirka 200 milliarder kroner (prisjustert) til gode formål – til glede for befolkningen over hele landet. I 2022 gikk nesten 6,6 milliarder kroner fra Norsk Tipping til samfunnsnyttige formål.
Norsk Tipping holder til på Hamar og har cirka 440 ansatte.

Norsk Tipping
Måsåbekkvegen 20
2315 Hamar
Norway